Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 06/18) o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama za 2018. godinu Općina Vrsi raspisuje:

JAVNI POZIV

 

Prigodom blagdana Božića stanovnicima Općine Vrsi starijim od 65 godina isplatit će se božićnica, te pomoć osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama u iznosu od 500,00 kn prema sljedećim kategorijama:

  1. Stanovnicima Općine Vrsi koji do 31. prosinca 2018. godine navrše ili su navršili 65 godina života, a imaju mjesto stalnog prebivališta na području Općine Vrsi najmanje 10 godina, te oni ili članovi zajedničkog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Vrsi
  2. Osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Općine Vrsi

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice, odnosno pomoći, je od 26. studenog 2018. godine do 07. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

uz naznaku “za božićnicu“ ili osobnom predajom u općinskoj zgradi u Vrsima.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ukoliko osobna iskaznica nije starija od 10 godina.

Ukoliko osoba nema prebivalište na području Općine Vrsi i/ili ima dugovanje prema Općini Vrsi nema pravo na „Božićnicu“ u visini od 500,00 kn.

Osobe iz točke 2. podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći/božićnice s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom (npr. rješenja o postotku tjelesnog oštećenja)  kojom potvrđuje svoj status.

Osoba koja ima status invaliditeta 50% ili više, ima pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn. U protivnom osoba koja ima status invalidnosti manje od 50% nema pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn.

Ukoliko osoba ima pravo prema točki 1. i točki 2., nema pravo na dvije isplate, isplata se može vršiti samo po jednoj od navedene dvije točke.

Nakon utvrđivanja osoba koja ostvaruje pravo na pomoć/božićnicu, objaviti će se popis na oglasnoj ploči te će iste biti pozvane da preuzmu Božićnicu od 17. prosinca 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva su dužni osobno preuzeti božićnice/pomoći i prilikom preuzimanja sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu.

Ako su osobe u nemogućnosti osobno doći po isplatu, ista će im biti osobno uručena na kućnu adresu. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći po isplatu to moraju naznačiti prilikom podnošenja prijave.

 

Općinski načelnik Općine Vrsi

Luka Perinić


Obrazac – ZAHTJEV ZA DODJELU BOŽIĆNICE/POMOĆI