Na ovoj stranici možete naći Odluke koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Vrsi:

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o paušalnom porezu po krevetu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o otkupu zemljišta u svrhu proširenja mjesnog groblja u Vrsima

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni novosagrađenih grobnica

Pravilnik o dodjeli stipendija

Odluka za Božićnice_2018

Odluka o naplati parkiranja

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Odluka o namjeni viška prihoda Općine Vrsi za 2017. godinu

Analiza sustava stanja zaštite i spašavanja

Odluka o komunalnom doprinosu_141217

Odluka o plaćanju vrtića Vrška vila_141217

Odluka o promjeni naziva ulice u Zukvama_141217

Odluka o pomoći za novorođenčad_311017

Božićnice_311017

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka o sazivanju sjednice putem emaila

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01.2017. – 30.06.2017.

Odluka o sufinanciranju mjesečne karte za prijevoz učenika srednjih škola

Odluka o imenovanju clanova vijeca za davanje koncesija_040717

Odluka o naknadi za rad vijecnika 2017_040717 

Odluka o placi za rad donacelnice 2017_040717

Odluka o placi za rad nacelnika 2017_040717

Odluka o koristenju privatnog automobila u sluzbene svrhe_040717

Odluka o reviziji_040717

UPU36_izvan-snage

UPU39_izvan-snage

Odluka-strateski-razvojni-program

Kom.doprinos

Odluka_komunalna_naknada-dopuna

odluka-o-vrijednostima-jedinicnih-iznosa-za-polozajne-zone

odluka-o-broju-etaza-koje-se-mogu-ozakoniti-na-nezakonito-izgradenoj-zgradi

odluka-o-porezu-na-potrosnju odluka-o-izmjenama-odluke-o-komunalnom-redu

odluka-o-porezu-na-nekoristene-poduzetnicke-nekretnine

odluka-o-porezu-na-kuce-za-odmor

odluka-o-komunalnom-redu_1

odluka-o-porezu-na-tvrtku

odluka_komunalna_naknada