U skladu sa Zakonom za Pristup Informacija (Narodne novine, broj 25/13) kojim se regulira i uređuje pravo na pristup informacijama općina Vrsi ima službenika za informiranje:

Josip Devčić, pročelnik.

Broj telefona: 023 360-625

Faks: 023 359-508

E-mail: opcina@vrsi.hr

U prilogu ćete naći obrasce za pristup informacijama. Sukladno članku 8 (2) Zakona za Pristup Informacija, tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj. U suglasnosti sa člankom 6, informacije trebaju biti dostupne svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi.

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak) Općina Vrsi zadržava pravo naknade troškova.

  1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
  8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
  9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ispod možete naći potrebne dokumente:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama