Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsi za razdoblje 2018.-2023. godine,

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Pisane primjedbe na prijedlog Plana dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: opcina@vrsi.hr

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.03.2018.

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsi za razdoblje 2018. – 2023. godine

Obrazac-Savjetovanje-Plan gospodarenja otpadom