OBAVIJEST – Isplata božićnice

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 07/17) o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2017. godinu Općina Vrsi raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

Prigodom blagdana Božića stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina isplatiti će se božićnica, te pomoć osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama u iznosu od 500.00 kn prema slijedećim kategorijama:

  1. Stanovnicima Općine Vrsi koji do 31. prosinca 2017. godine navrše ili su navršili 65 godina života, a imaju mjesto stalnog prebivališta na području Općine Vrsi najmanje 10 godina, te oni ili članovi zajedničkog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Vrsi
  2. Osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Općine  Vrsi

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice, odnosno pomoći, je srijeda 13. prosinca 2017. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Dr. Franje Tuđmana 6,
23235 Vrsi
uz naznaku “za božićnicu ” ili osobnom predajom u Općinskoj zgradi u Vrsima.

Uz prijavu je potrebno priložiti preslik osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ukoliko osobna iskaznica nije starija od 10 godina.

Osobe iz točke 2. podnose zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći/božićnice s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom kojom potvrđuju svoj status.

Nakon utvrđivanja osoba koje ostvaruju pravo na pomoć/božićnicu, objaviti će se popis na oglasnoj ploči te će iste biti pozvane da preuzmu božićnicu od 18. prosinca 2017. godine do 21. prosinca 2017. godine.

Prilikom preuzimanja božićnice/pomoći podnositelji zahtjeva su dužni sa sobom obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu.

Ako su osobe u nemogućnosti osobno doći po isplatu, ista će im biti osobno uručena na kućnu adresu. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći po isplatu to moraju naznačiti prilikom podnošenja prijave.

Općinski načelnik Općine Vrsi

Luka Perinić

Prilog:

Obrazac zahtjeva za dodjelu božićnice/pomoći

Odluka Općinskog vijeća – božićnice 2017

Skip to content