HZMO – Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Od 19. rujna 2022. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostupan je online obrazac na poveznici putem kojeg je korisnicima mirovine omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine u svrhu isplate jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena, u skladu s Odlukom Vlade RH.
Korisnici koji dio mirovine primaju iz inozemstva za isplatu jednokratnog novčanog primanja mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena obvezni su HZMO-u dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja. Dokaz može biti:

  • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022.
  • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022. ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u netoiznosu.

Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 30. studenoga 2022. Osim putem online obrasca, dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. 
Napominjemo da korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, radi isplate jednokratnog novčanog primanja također trebaju u Tiskanici ili online obrascu označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanju imaju oni korisnici kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.
Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u RH primaju i inozemnu mirovinu predviđena je najkasnije u prosincu 2022. i o tome će biti pravodobno informirani.
Više informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja dostupno je na poveznici.

Skip to content