Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ”Vrška vila” Vrsi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Vrška vila” Vrsi, objavljuje

JAVNU OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 29. svibnja 2018. godine do zaključno 15.lipnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Vrška vila”, svakog radnog dana u vremenu od 08:00h do 12:00h.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Vrsi za djecu koja navršavaju tri godine života do 31.08.2018. godine.
Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Vrška vila”.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića “Vrška vila” ili na web stranici Općine Vrsi.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  • rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih,
  • preslika osobnih iskaznica roditelja,
  • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić,
  • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz Pravilnika koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.
Rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 15 dana od završetka upisa. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Vrška vila”, Dr.Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 023/360-904 svakog radnog dana u vremenu od 08.00h – 12.00h.


Zahtjev za upis

Odluka o upisu 2018-2019

Javna objava upisa 2018-2019

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga

Skip to content