Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne nove“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2198/34-01-22-134, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Javna rasprava održat će se u vremenu od 25. srpnja 2022. godine do 26. kolovoza 2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi izlaže na javni uvid u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se dana 24. kolovoza 2022. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi mogu se dostavljati zaključno do 26. kolovoza 2022. godine neposredno u prostorijama Općine Vrsi upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općina Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi 23235, putem elektronske pošte na adresu e pošte opcina@vrsi.hr te u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi koja nisu dostavljena u ostavljenom roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir pri izradi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi, na broj telefona 023/360-625, ili putem elektronike pošte na adresu opcina@vrsi.hr.


Skip to content