Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne nove“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2198/34-01-22-134, objavljuje se JAVNA RASPRAVA Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi Javna rasprava održat će se u vremenu od 25. srpnja 2022. godine do 26. kolovoza 2022. godine. Za vrijeme trajanja … Nastavi čitati Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi