Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrsi

Vrsi

Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrsi

I.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrsi provodi se sukladno grafičkom prikazu (Prilog 1.) koji su sastavni dio Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 1/24).

Dozvole na pomorskom dobru temeljem ovog natječaja izdaju se na rok od tri ili pet godina.

Mikrolokacije, djelatnost, sredstvo, rok dozvole (vrijeme trajanja dozvole) i početni iznos naknade u eurima/godišnje za koje se raspisuje ovaj natječaj su sljedeće

NAZIV LOKACIJEOZNAKAk.č. k.o.DJELATNOSTSREDSTVO  ROK  DOZVOLE (godine)BR. DOZVOLE  POČETNI IZNOS NAKNADE
Sveti Jakov1.1.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2519.000,00 €
Sveti Jakov1.2.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 100 m2 pod oznakom 1.1.
Sveti Jakov2.1.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2519.000,00 €
Sveti Jakov2.2.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 100 m2 pod oznakom 2.1.  
Sveti Jakov3.1.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2515.400,00 €
Sveti Jakov3.2.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 40 m2 pod oznakom 3.1.   
Sveti Jakov4.7/1, k.o. VrsiTrgovina na malo izvan prodavaoniceobjekt – do 15 m2513.000,00 €
Sveti Jakov5.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepružanje usluga na klupi – štand (palačinke)311.000,00 €
Sveti Jakov6.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplovilo pogonjeno ljudskom snagom – pedalina i sup (8 kom)31800,00 €
Sveti Jakov7.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (60 kom)312.400,00 €
Sveti Jakov36.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepružanje usluge na klupi – štand (palačinke)311.000,00 €
Plaža Mulo8.1.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2514.800,00 €
Plaža Mulo8.2.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 30 m2 pod oznakom 8.1. 
Plaža Mulo9.7/1, k.o. VrsiTrgovina na malo izvan prodavaoniceobjekt – do 15 m2513.000,00
Plaža Mulo10.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepružanje usluga na kolicima (kukuruz, kokice)32300,00 €
Plaža Mulo11.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranePružanje usluga na klupi – štand (krafne)311.000,00 €
Plaža Mulo12.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneštand (rukotvorine, suveniri i sl.)311.000,00 €
Plaža Mulo13.7/1, k.o. VrsiReklamiranjePano (1 m2)3250,00 €
Plaža Mulo13.17/1, k.o. VrsiReklamiranjePult (2 m2)32200,00 €
Plaža Mulo14.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (40 kom)311.600,00 €
Plaža Mulo15.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (60 kom)312.400,00 €
Plaža Mulo16.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (60 kom312.400,00 €
Plaža Mulo17.Morska površinaZabavne i rekreacijske djelatnostiaqua park (500 m2)515.000,00 €
Plaža Mulo18.Morska površinaIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportPlovilo pogonjeno ljudskom snagom – kajak, pedalina, sup (8 kom)31800,00 €
Plaža Mulo19.Morska površinaZabavne i rekreacijske djelatnostiVuča plovilom i ponton512.000,00 €
Plaža Mulo20.Morska površinaIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplovilo na vodomlazni pogon – jet ski (3 kom)513.000,00 €
Plaža Jaz21.17/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m25  17.800,00 €
Plaža Jaz21.27/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 80 m2 pod oznakom 21.1.    
Plaža Jaz22.17/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2519.900,00 €
Plaža Jaz22.27/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 115 m2 pod oznakom 22.1.    5
Plaža Jaz23.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (60 kom)312.400,00 €
Plaža Jaz24.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (20 kom)31800,00 €
Plaža Jaz25.Morska površinaIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplovilo pogonjeno ljudskom snagom – pedalina (2 kom)31200,00 €
Plaža Donja Ričina26.7/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2  513.000,00 €
Plaža Donja Ričina27.17/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2516.000,00 €
Plaža Donja Ričina27.27/1, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hranepripadajuća terasa objekta 50 m2 pod oznakom 27.1.    
Plaža Donja Ričina28.7/1, k.o. VrsiTrgovina na malo izvan prodavaoniceobjekt – do 15 m2513.000,00 €
Plaža Donja Ričina29.Morska površinaIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplovilo pogonjeno ljudskom snagom – pedalina (3 kom)31300,00 €
Plaža Donja Ričina30.Morska površinaIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplovilo pogonjeno ljudskom snagom – sup, kajak (2 kom)31200,00 €
Plaža Donja Ričina31.Morska površinaZabavne i rekreacijske djelatnostiplovilo na vodomlazni pogon – jet ski (1 kom)511.000,00 €
Plaža Donja Ričina32.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (80 kom)313.200,00 €
Plaža Donja Ričina33.7/1, k.o. VrsiIznajmljivanje opreme za rekreaciju i sportplažna oprema – ležaljke (60 kom)312.400,00
Plaža Donja Ričina34.Morska površinaZabavne i rekreacijske djelatnostiaqua park (500 m2)515.000,00 €
Plaža Duboka Draga35.7/7, k.o. VrsiUgostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hraneobjekt – do 15 m2513.000,00 €

Početna cijena odnosno minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru određena je temeljem Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ 16/24).

II.

1. Ponuditelji:

Dozvola na pomorskom dobru može se dati gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju je podnio ponudu na Javnom natječaju.

2. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

 • koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru
 • koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja, osim ako je sa poreznom upravom regulirao plaćanje duga
 • koji ima nepodmiren dug prema Općini Vrsi.

3. Ponuda za dozvolu na pomorskom dobru mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, OIB za fizičku osobu, odnosno naziv, sjedište, OIB za pravnu osobe) telefonski broj ponuditelja, e-adresa,
 2. naziv mikrolokacije i oznaka za koju se ponuda podnosi,
 3. naziv djelatnosti za koju se ponuda podnosi
 4. naziv i ukupan broj sredstava za djelatnosti, s time da broj sredstava mora odgovarati ukupnom broju sredstava iz točke I. ovog Natječaja
 5. ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru (objekt i pripadajuća terasa skupa, ostale djelatnosti zasebno),
 6. podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole,
 7. za kiosk, montažni objekt do 15 m² i pripadajuću terasu tehnički opis sa detaljnim opisom primijenjenih materijala, načina zatvaranja bočnih stranica objekta i opisom opreme terase ili situacija u mjerilu 1:500 ili tlocrt i presjeci u mjerilu 1:100 ili prostorni prikaz sa uklapanjem u fotografiju lokacije
 8. za štand, kolica: prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva,
 9. prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnosti koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu),
 10. dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti), ne stariji od šest (6) mjeseca od dana objave Natječaja,
 11. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru (izvadak iz registra plovila, knjižica plovila, ugovor o kupoprodaji sredstva i dr.) ili pravnom temelju korištenja sredstava (ugovor o najmu sredstva, ugovor o leasingu i dr.) kojim ponuditelj namjerava obavljati djelatnost,
 12. dokaz o sposobnosti brodice/sredstva za vuču/plovila na vodomlazni pogon za plovidbu (samo u slučajevima kada se dozvola traži za obavljanje brodicom/sredstva za vuču/plovilom na vodomlazni pogon),
 13. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja ili dokaz da je regulirao plaćanje duga, ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja,
 14. dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluge koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.),
 15. Instrument osiguranja –  objedinjene izjave (Obrazac 2):
 16. izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
 17. izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,
 18. izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru,
 19. bjanko zadužnicu u visini iznosa početne naknade ovjerena od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Obrazac ponude (Obrazac 1) kao i izjava (Obrazac 2) može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vrsi (www.vrsi.hr)

4. Najpovoljnija ponuda

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Općine Vrsi.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vrsi, te se dostavlja Općinskom načelniku koji donosi rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju.

5. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

Kriteriji ocjenjivanja ponuda u natječaju utvrđuju se kako slijedi:

 • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – 60% ocjene ponude,
 • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – 10% ocjene ponude,
 • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje su korisne za okoliš (sustav odvojenog prikupljanja otpada, fitodepuracija i sl.) odnosno ako nije moguće dokazati potrebna je izjava kojom potvrđuje da će se gore navedenog pridržavati – ovjerena od javnog bilježnika – 10% ocjene ponude,
 • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – 20% ocjene ponude.

Kriteriji ocjenjivanja ponuda detaljno su određeni u prilogu (Prilog 2.) koji čini sastavni dio ovoga Natječaja.

6. Posebne odredbe

Za obavljanje predviđene djelatnosti na pomorskom dobru odabrani ponuditelj je dužan pribaviti dozvole potrebne po posebnim propisima.

Ukoliko je za obavljanje djelatnosti potrebno posebno uređivanje mjesta postavljanja i osiguranje električne energije, vode, odvodnje i slično, ovlaštenik dozvole će pribaviti potrebna odobrenja za te radove, te iste izvesti o svom trošku i održavati ih u ispravnom stanju za vrijeme trajanja dozvole.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne smije ograničavati opću upotrebu pomorskog dobra.

7. Način i rok za podnošenje ponuda

Pisane ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se u zatvorenim omotnicama, putem preporučene pošiljke sa naznakom

„NE OTVARAJ-NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU“

Općina Vrsi

Dr. Franje Tuđmana 6

23235 Vrsi

ili osobnom predajom na protokol Općine Vrsi, radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja.

Ponude se dostavljaju počevši od 25. ožujka 2024. godine.

Rok za dostavu ponude je 5. travnja 2024. godine do 10:00 sati.

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrsi moraju biti zaprimljene na protokol/pisarnicu Općine Vrsi najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, odnosno najkasnije do dana 5. travnja 2024. godine do 10:00 sati.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon tog roka smatrati će se zakašnjelima neovisno o datumu i satu predaje ponude na poštu te se iste neće uzeti u obzir.

Nepotpuni, neuredni i nepravodobni zahtjevi, odnosno ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuđače na upotpunjavanje dokumentacije.

8. Provedba natječaja

Javni natječaj provodi povjerenstvo za pregled i ocjenu dozvola na pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čije članove imenuje načelnik za svaki Javni natječaj, i to najkasnije do dana isteka roka za dostavu ponuda po objavljenom Javnom natječaju.

9. Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponude će se otvarati dana 5. travnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati.

Mjesto otvaranja ponuda jest Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

10. Završne odredbe

Neće se razmatrati nepravodobne i nepotpune ponude.

Dodatne obavijesti o Javnom natječaju mogu se dobiti na adresi: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, ili na broj tel.: 023/360-625.

Ovaj natječaj objavit će se u „Službeni glasnik Općine Vrsi“, na oglasnoj ploči Općine, na mrežnim stranicama Općine www.vrsi.hr i u dnevnom listu Zadarski list.
Zapisnik o otvaranju, analizi i pregledu ponuda za koncesijsko odobrenje

Odluka o dodjeli dozvola na pomorskom dobru u Općini Vrsi

Skip to content