Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima i studentima

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2020./2021.
 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina
 3. Uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:
 • redoviti upis akademske godine 2020./2021. na sveučilištu ili veleučilištu u RH ako prethodno nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja
 • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
 1. Uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani u srednju školu u RH,
  • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.
  • bez obzira na postignut uspjeh u pohađanju nastave pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji pohađaju nastavu sa popisa Obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski Konobar/konobarica, Kuhar/kuharica, Zidar/zidarica, Pekar/pekarica, Stolar/stolarica, Tesar/tesarica, Elektroinstalater/ elektroinstalaterka, Soboslikar/soboslikarica, Armirač/armiračica, Bravar/bravarica, Slastičar/slastičarka, Vrtlar/vrtlarica, Instalater/instalaterka kućnih instalacija, Vozač/vozačica motornog vozila, Dimnjačar/dimnjačarka, Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski Medicinska sestra / medicinski tehničar, Hotelijersko turistički tehničar / hotelijersko turistička tehničarka, Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka, Tehničar zaštite osoba i imovine / tehničarka zaštite osoba i imovine, Strojarski računalni tehničar / strojarska računalna tehničarka,
 2. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.
 3. Rok za podnošenje prijave je  18. prosinca 2020. godine do 15:00sati
 4. Prijave dostaviti: na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“, ili predati osobno u općinskoj zgradi u Vrsima, ili putem adrese e pošte opcina@vrsi.hr
 5. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • SAMO ZA UČENIKE: kopija svjedodžbe prethodnog razreda
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (samo osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).
  • jednakovrijedno sve se isprave mogu dostaviti u skeniranom (pdf) obliku putem adrese e pošte opcina@vrsi.hr
  • Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.
 6. Visina stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.:
  • Za učenike:…………..400.00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
  • Za studente:………….750,00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja kolovoza i rujna
 7. Rezultati javnog poziva biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja javni poziva objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 

Općinski načelnik

Luka Perinić

KLASA: 604-01/20-01/01

URBROJ: 2198/34-02/01-20-2


Zahtjev za stipendije

Skip to content