Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju prava na korištenje novoizgrađenih grobnica na mjesnom groblju Vrsi

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za kupnju prava na korištenje novoizgrađenih grobnica na mjesnom groblju Vrsi

 

 1. Raspisuje se javni poziv za stjecanje prava na korištenje novoizgrađenih grobnica na mjesnom groblju Vrsi.

 

 1. Zahtjev za stjecanje prava na korištenje novoizgrađenih grobnica na mjesnom groblju Vrsi mogu dostaviti zainteresirani državljani Republike Hrvatske sukladno kriterijima iz točke 7.

 

 1. Grobnice iz javnog poziva kupuju se po sistemu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2018. godine. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podnešeni izvan roka neće se razmatrati.

 

 1. Zahtjev mora sadržavati:
 • Podatke o podnositelju: ime i prezime, OIB, preslika važeće osobne iskaznice
 • Ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela ili e-mail adrese
 • Uvjerenje o prebivalištu – preuzima se u zgradi Policijske uprave zadarske, Put Murvice 9, Zadar ili putem sustava „e-Građani“

 

 1. Grobnice će se dodjeljivati prema utvrđenoj bodovnoj listi.

 

 1. Kriteriji za dodjeljivanje bodova je:
 • prijavljeno prebivalište na području naselja Vrsi:
  • neprekinuto posljednjih 20 godina: 15 bodova
  • neprekinuto posljednjih 10 godina:  5 bodova
 • podnositelj zahtjeva stariji od 50 godina: 10 bodova
 • podnositelj i/ili članovi domaćinstva imaju dugovanja prema Općini Vrsi: -5 bodova

 

 1. Ako dva ili više zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost ima zahtjev koji je zaprimljen ranije.

 

 1. Cijena prava korištenja prava novosagrađenih grobnica na mjesnom groblju u Vrsima iznosi:
 • sa šest (6) ukopnih mjesta u iznosu od 28.000,00 kn, (54 komada)
 • sa tri (3) ukopna mjesta u iznosu od 18.000,00 kn. (44 komada)

 

 1. Polovina iznosa cijene se plaća kod potpisa Ugovora, a uvjeti plaćanja preostalog dijela regulirati će se odredbama ugovora.

 

 1. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za jednu grobnicu.

 

 1. Po uplati cjelokupnog iznosa stječe se pravo na korištenje grobnice te će se izdati akt jedinice lokalne samouprave o korištenju grobnog mjesta sukladno propisima.

 

 1. Ukoliko se preostali iznos ne uplati u roku od četiri mjeseca od potpisivanja ugovora, uplatitelj stječe pravo povrata uplaćenog iznosa umanjenog za 50%, a Općina Vrsi pravo na daljnju prodaju grobnice.

 

 1. Općina Vrsi zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja do potpisivanja ugovora iz točke 10. ovog javnog poziva, bez prethodnog obrazloženja i pri tome ne snosi odgovornost prema podnositeljima zahtjeva, kao ni njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

Zahtjev za davanje na korištenje grobnog mjesta

Skip to content