Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi

J A V N I      N A T J E Č A J

za povjeravanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Vrsi

 

  1. Raspisuje se natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi.
  1. Zainteresirani mogu preuzeti dokumentaciju sa zahtjevima naručitelja u prostorijama Općine Vrsi svaki dan od 07:00h – 15:00h od 13. studenog 2019. do 06. prosinca 2019. godine.
  1. Zainteresirani trebaju dostaviti pismenu ponudu sukladno zahtjevima naručitelja.
  1. Rok za podnošenje prijave je 06. prosinca 2019. godine
  1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova javne rasvjete“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima
  1. Osoba za kontakt: Kristian Vukić, e-mail: kristianvukic@vrsi.hr, tel.: 023/360-625.
  1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.
  1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi

Skip to content