Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.

 

 1. Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za učenike drugog i idućih razreda srednje škole,
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.

 

 1. Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 24.  listopada 2018. godine

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici)
  • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i studente prve godine
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom).

 

 1. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči.

 


 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 

 1.  Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Općina Vrsi financirati će prijevoz (mjesečnu kartu) za akademsku godinu 2018./2019.  u iznosu od 100% mjesečne karte.

 

 1. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.  listopada 2018. godine.

 

 1. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima.

 

 1. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).

 

 1. Dokumentacija se može dostaviti i u presliku ukoliko se istovremeno podnosi i zahtjev za stipendiranje.

 

 1. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.

 

 1. Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

 


 

Pravilnik o dodjeli stipendija

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi 2018

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu-sufinanciranje autobusne karte studentima 2018

Zahtjev za stipendiju

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Izjava o neprimanju druge stipendije


Odluka o dodjeli stipendije

Skip to content