Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina
 3. Uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:
  • redoviti upis akademske godine  2021./2022. na sveučilištu ili veleučilištu u RH ako prethodno nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  •  nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
 4. Uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani u srednju školu u RH, nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.
 5. Bez obzira na postignut uspjeh u pohađanju nastave pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji pohađaju nastavu sa popisa Obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski: Konobar/konobarica, Kuhar/kuharica, Zidar/zidarica, Pekar/pekarica, Mesar/mesarica, Stolar/stolarica, Staklar/staklarica, Tesar/tesarica Elektroinstalater/elektroinstalaterka, Elektromonter/elektromonterka, Soboslikar/soboslikarica, Šivač/šivačica odjeće, Armirač/armiračica, CNC operater / CNC operaterka, Bravar/bravarica, Slastičar/slastičarka, Vrtlar/vrtlarica, Instalater/instalaterka kućnih instalacija, Keramičar/keramičarka, Vozač/vozačica motornog vozila, Dimnjačar/dimnjačarka, Telekomunikacijski monter/telekomunikacijska monterka. Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski: Medicinska sestra/medicinski tehničar, Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka, Tehničar zaštite osoba i imovine/tehničarka zaštite osoba i imovine, Strojarski računalni tehničar/strojarska računalna tehničarka.
 6. Rok za podnošenje prijave je 27. listopada 2021. godine
 7. Prijave dostaviti: na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“,  ili predati osobno u općinskoj zgradi u Vrsima
 8. Potrebna dokumentacija
  • Obrazac Zahtjeva
  • STUDENTI: izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (NE Elektronički zapis o statusu studenta); UČENICI: potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu zahtjeva),
  • SAMO ZA UČENIKE: kopija svjedodžbe prethodnog razreda
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (samo osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom)
  • kopija žiro-računa studenta/učenika
 9. Visina stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.:
  • Za učenike: 400.00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
  • Za studente: 750,00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
 10. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 1. Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2021./2022.
 2. Općina Vrsi financirati će se prijevoz (mjesečnu karta) za akademsku godinu 2021./2022. u 100% iznosu mjesečne karte.
 3. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti  koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • su redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva je 27. listopada 2021. godine.
 5. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u  općinskoj zgradi u Vrsima.
 6. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).
 7. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.
 8. Nakon istek roka, sa javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

Skip to content