Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  • redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  • koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina
 3. Uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:
  • redoviti upis akademske godine  2022./2023. na sveučilištu ili veleučilištu u RH ako prethodno nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  •  nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
 4. Uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • redovno upisani u srednju školu u RH, 
  • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
  • uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50
  • postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.
 5. Bez obzira na postignut uspjeh u pohađanju nastave pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji pohađaju nastavu sa popisa Obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski: konobar/konobarica, kuhar/kuharica, pekar/pekarica, staklar/staklarica, tesar/tesarica, armirač/armiračica, vrtlar/vrtlarica, zidar/zidarica, cnc operater/cnc operaterka, bravar/bravarica, keramičar/keramičarka, stolar/stolarica, vozač/vozačica motornog vozila, slastičar/slastičarka, dimnjačar/dimnjačarka, soboslikar/soboslikarica, elektroinstalater/elektroinstalaterka, instalater/instalaterka kućnih instalacija. Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski: medicinska sestra / medicinski tehničar, farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka, strojarski računalni tehničar / strojarska računalna tehničarka, tehničar zaštite osoba i imovine / tehničarka zaštite osoba i imovine. (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.srednja.hr/app/uploads/2022/01/HZZ-Preporuke-za-obrazovnu-upisnu-politiku-i-politiku-stipendiranja-21-301221.pdf&hl=en). Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.
 6. Rok za podnošenje prijave je 14. listopada 2021. godine
 7. Prijave dostaviti: na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“,  ili predati osobno u općinskoj zgradi u Vrsima
 8. Potrebna dokumentacija
  • Obrazac Zahtjeva
  • STUDENTI: izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (NE Elektronički zapis o statusu studenta)
  • UČENICI: potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu zahtjeva),
  • SAMO ZA UČENIKE: kopija svjedodžbe prethodnog razreda
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (samo osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom)
  • kopija žiro-računa studenta/učenika
 9. Visina stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.:
  • Za učenike: 400.00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
  • Za studente: 750,00kn mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
 10. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

 1. Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2022./2023.
 2. Općina Vrsi financirati će se prijevoz (mjesečnu karta) za akademsku godinu 2022./2023. u 100% iznosu mjesečne karte.
 3. Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti  koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • su redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva je 10. listopada 2022. godine.
 5. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u  općinskoj zgradi u Vrsima.
 6. Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).
 7. Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.
 8. Nakon istek roka, sa javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.Skip to content