Natječaj za stipendije i poziv za financiranje pokaza

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija učenicama srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi

 1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i učenici koji su:
  – državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu,
  redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku,
  koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
  – koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina
 3. Uvjeti za dodjelu stipendije studentima su:
  – redoviti upis akademske godine  2023./2024. na sveučilištu ili veleučilištu u RH ako prethodno nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja
  – državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
  – nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
 4. Uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su: državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, redovno upisani u srednju školu u RH, nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta uspješnost u pohađanju nastave – postignut opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4,50 postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,50 za učenike prvog razreda srednje škole.
 5. Bez obzira na postignut uspjeh u pohađanju nastave pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji pohađaju nastavu sa popisa Obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski: Konobar/konobarica, Kuhar/kuharica, Zidar/zidarica, Vozač/vozačica motornog vozila, Pekar/pekarica CNC operater/CNC operaterka, Tesar/tesarica, Armirač/armiračica, Vrtlar/vrtlarica, Bravar/bravarica, Stolar/stolarica, Slastičar/slastičarka, Dimnjačar/dimnjačarka, Instalater/instalaterka kućnih instalacija, Instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja i klimatizacije, Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica, Elektroinstalater/elektroinstalaterka, Elektromehaničar/elektromehaničarka, Mesar/mesarica Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica, Staklar/staklarica. Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka, Tehničar zaštite osoba i imovine/tehničarka zaštite osoba i imovine (Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja).

Studentu odnosno učeniku koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne zadovoljava osnovne uvjete.

 • Rok za podnošenje prijave je 20. listopada 2023. godine
 • Prijave dostaviti: na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za stipendiju“,  ili predati osobno u općinskoj zgradi u Vrsima
 • Potrebna dokumentacija
  • Obrazac Zahtjeva
  • STUDENTI: izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu (NE Elektronički zapis o statusu studenta)

UČENICI: potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu

 • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu zahtjeva),
  • SAMO ZA UČENIKE: kopija svjedodžbe prethodnog razreda
  • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (samo osobe s pedeset postotnim ili većim invaliditetom)
  • kopija žiro-računa studenta/učenika
 • Visina stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024.:
  • Za učenike: 53€ mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna
  • Za studente: 100€ mjesečno za svaki mjesec izuzev srpnja, kolovoza i rujna

10. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u roku neće se uzimati u obzir.


Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

Raspisuje se javni poziv za potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte studentima na relaciji mjesto prebivališta – Zadar za akademsku godinu 2023./2024.

 • Općina Vrsi financirati će se prijevoz (mjesečnu karta) za akademsku godinu 2023./2024. u 100% iznosu mjesečne karte.
 • Pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte mogu ostvariti studenti koji su:
  • državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,su redovno upisani na studij na području Zadarske županije i imaju status redovitog studenta,
  • koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.
 • Rok za podnošenje zahtjeva je 13. listopada 2023. godine.
 • Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za sufinanciranje autobusne karte studentima“ ili predati osobno u  općinskoj zgradi u Vrsima.
 • Potrebna dokumentacija
  • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti)
  • potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica).
 • Svi zahtjevi koji ne budu sadržavali kompletnu dokumentaciju i koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir.
 • Nakon isteka roka, s javnim prijevoznikom („Liburnija“ d.o.o. Zadar) sklopiti će se ugovor o sufinanciranju prijevoza za podnositelje zahtjeva.

Pravilnik o dodjeli stipendije

Zahtjev za financiranje autobusne karte

Zahtjev za stipendije

Javni poziv za dostavu zahtjeva za potporu/sufinanciranje autobusne karte studentima

Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Vrsi


Skip to content