Obavijest – isplata božićnica

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama za 2022. godinu Općina Vrsi raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

Prigodom blagdana Božića stanovnicima Općine Vrsi starijim od 65 godina isplatit će se božićnica, te pomoć osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama u iznosu od 500,00 kn prema sljedećim kategorijama:

  • Stanovnicima Općine Vrsi koji do 31. prosinca 2022. godine navrše ili su navršili 65 godina života, a imaju mjesto stalnog prebivališta na području Općine Vrsi najmanje 10 godina, te oni ili članovi zajedničkog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Vrsi
  • Osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Općine Vrsi

Rok za podnošenje prijave za isplatu božićnice, odnosno pomoći, je od 5. prosinca 2022. godine do 9. prosinca 2022. godine. PRIJAVITI SE TREBAJU SAMO NOVI KORISNICI DOK SE KORISNICI KOJI SU SE PRIJAVILI 2021. g NE TREBAJU PONOVNO PRIJAVLJIVATI.

Prijave novih korisnika se dostavljaju na adresu:

Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

uz naznaku “za božićnicu“ ili osobnom predajom u općinskoj zgradi u Vrsima.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ukoliko osobna iskaznica nije starija od 10 godina.

Ukoliko osoba nema prebivalište na području Općine Vrsi i/ili ima dugovanje prema Općini Vrsi nema pravo na „Božićnicu“ u visini od 500,00 kn.

Osobe iz točke 2. podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći/božićnice s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom (npr. rješenja o postotku tjelesnog oštećenja)  kojom potvrđuje svoj status.

Osoba koja ima status invaliditeta 50% ili više, ima pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn. U protivnom osoba koja ima status invalidnosti manje od 50% nema pravo na jednokratnu pomoć u visini od 500,00 kn.

Ukoliko osoba ima pravo prema točki 1. i točki 2., nema pravo na dvije isplate, isplata se može vršiti samo po jednoj od navedene dvije točke.

Nakon utvrđivanja popisa osoba koja ostvaruje pravo na pomoć/božićnicu, isplate božićnica će se izvršavati u vremenu od 09:00 do 13:00 sati:

Za Vrsi – u prizemlju zgrade Općine Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi

  • 19. prosinca 2022. godine za korisnike čija prezimena počinju od slova A-M,
  • 20. prosinca 2022. godine za korisnike čija prezimena počinju od slova N-Š,
  • 21. prosinca 2022. godine za korisnike čija prezimena počinju od slova T-Ž

Za Poljica – Mjesni odbor Poljica, Poljica 79A

  • 19. prosinca 2022. godine za sve korisnike iz mjesta Poljica

Podnositelji zahtjeva su dužni osobno preuzeti božićnice/pomoći i prilikom preuzimanja sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći po isplatu to moraju naznačiti prilikom podnošenja prijave.

Skip to content