Obavijest o javnoj raspravi I IiD PPUO Vrsi

Javna rasprava  u tijeku izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi održat će se u vremenu od 22. lipnja 2020. godine do 22. srpnja 2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi izlaže na javni uvid u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se dana 15. srpnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi mogu se dostavljati zaključno do 25. srpnja 2020. godine neposredno u prostorijama Općine Vrsi upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općina Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi 23235, putem elektronske pošte na adresu email-a opcina@vrsi.hr te u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IiD PPUO Vrsi list 1 Namjen PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 1.2 Promet PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 2.1 Energetika PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 2.2 Vodoopskrba PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 3.1 Koristenje i zastita PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 3.2 Ekoloska mreza PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 4.1 GP Vrsi PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi list 4.2 GP Poljica PP 05 2020

IiD PPUO Vrsi SAZETAK ZA JAVNOST PP 06 2020

NACRT ODLUKE I ODREDBE IiD PPUO VRSI PP 05 2020

OBRAZLOZENJE IiD PPUO VRSI PP 05 2020

ODREDBE PRIKAZ IZMJENA IiD PPUO VRSI PP 05 2020

Skip to content