Objava javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3)

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Vrsi KLASA: 350-01/23-01/02 URBROJ: 2198-34-02-01-23-10 od 27. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA VRSI SJEVER (L, R3)

1. Javna rasprava održat će se u vremenu od 02.01.2024. do 16.01.2024. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) izlaže na javni uvid u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se dana 12.01.2024. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 Vrsi.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) mogu se dostavljati zaključno do 16.01.2023. godine neposredno u prostorijama Općine Vrsi upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općina Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, putem elektronske pošte na adresu opcina@vrsi.hr te u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3) koja nisu dostavljena u ostavljenom roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir pri izradi Izvješća o javnoj raspravi.


Prijedlog plana za javnu raspravu:

Skip to content