OD 14. RUJNA POČINJE POPIS POLJOPRIVREDE 2020. GODINE ZA OPG-OVE


POPIS POLJOPRIVREDE 2020.

Traje od 14. rujna do 14. listopada 2020.
Postoji oko 174 tisuće OPG-ova – SUDJELUJTE – Neka se i Vaš trud broji!

Područje Popisnog Centra Zadar obuhvaća Grad Zadar i Nin, te općine: Privlaka, Vir i Vrsi.

TKO JE OBUHVAĆEN POPISOM?

 • Poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima:
  – više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine i/ili 0,5 stočnih jedinica
  – manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice.

TKO PROVODI POPISIVANJE?

 • Popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava provode stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku koji provodi Popis poljoprivrede.

 

KOLIKO TRAJE ISPUNJAVANJE UPITNIKA?

 • Ispunjavanje upitnika traje oko dvadeset minuta. Prikupljanje podataka obavlja se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca:
  – obiteljska poljoprivredna gospodarstva metodom osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala
  – poslovni subjekti izvještajnom metodom putem interneta, a iznimno putem tiskanih obrazaca.

 

ŠTO SE POPISUJE?

 • Popisom poljoprivrede prikupljaju se podatci o gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu, objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju, prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

 

ZAŠTO SE PROVODI?

 • Svrha Popisa poljoprivrede jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini Europske unije i pružiti potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).
  Također, dobiveni podatci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.
 • Podaci će se koristiti isključivo za statističke svrhe te se neće objavljivati kao pojedinačni.
 • Državni zavod za statistiku objavit će prve rezultate Popisa poljoprivrede do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.
Skip to content