Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 06/18), te članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“, broj: 02/13, 03/18) Načelnik Općine Vrsi donio je Odluku o dodjeli stipendija. Odluku i popis učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju možete pronaći na ovom linku. Molimo učenike s popisa iz Odluke da dođu u prostorije općine Vrsi kako bi potpisali određene dokumente i kako bi se moglo krenuti s isplatom.


Odluka o dodjeli stipendija 2019./2020.

Skip to content