Na ovoj stranici možete naći Odluke koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Vrsi i Načelnik Općine Vrsi:

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsi

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 04/19)

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 07/18)

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 07/18)

Odluka o komunalnom redu

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o paušalnom porezu po krevetu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o naplati parkiranja

Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 06/20)

Odluka o plaćanju vrtića Vrška vila_141217

Odluka o pomoći za novorođenčad (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 07/17)

UPU36_izvan-snage

UPU39_izvan-snage