Općina Vrsi poziva mještane na sukreiranje Proračuna Općine Vrsi 2021. i prijedloge malih komunalnih akcija

coins

OPĆINA VRSI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Na temelju članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi br 4/20 ) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi objavljuje sljedeći

 

Javni poziv
za dostavu prijedloga malih komunalnih akcija

Male komunalne akcije (komunalni prioriteti) obuhvaćaju radove vezane za uređenje: javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), postavljanje zaštitnih ograda i branika, sanaciju stijenskih pokosa, izgradnju zidića, parkova, obale, dječjih igrališta za djecu 1 do 6 godina i 7 do 15 godina, sprava za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje), autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija, javno prometnih površina (uređenje kolnika, parkirališta), dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, nerazvrstanih cesta, vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina i slično.
U cilju izrade što kvalitetnijih prijedloga programa održavanja i gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini Jedinstveni upravni odjel upućuje ovaj javni poziv za dostavu prijedloga malih komunalnih akcija.
Svi pristigli prijedlozi dostaviti će se ovlaštenom izrađivaču prijedloga programa gradnje i programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji su u pripremi.
Rok za dostavu prijedloga na priloženom obrascu je 02. studenoga 2020. godine, dostavlja se e poštom opcina@vrsi.hr, fax 023/630-625 ili poštom l osobnom dostavom u Vrsi pisarnicu Općine Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6.

Pročelnik
Leonardo Rončević, dipl. iur.
Obrazac za male komunalne akcije


OPĆINA VRSI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Na temelju članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi br 4/20 ) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi objavljuje sljedeći

 

Javni poziv
za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu.

U cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga Proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu pozivaju se svi zainteresirani građani u proces kreiranja i planiranja Proračuna.
Svi pristigli prijedlozi dostaviti će se ovlaštenom izrađivaču prijedloga Proračuna, Općinskom načelniku Općine Vrsi. Prijedlog Proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu je u pripremi.
Rok za dostavu prijedloga na priloženom obrascu je 02. studenoga 2020. godine, dostavlja se e poštom opcina@vrsi.hr, fax 023/630-625 ili poštom l osobnom dostavom u Vrsi pisarnicu Općine Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6.

Pročelnik
Leonardo Rončević dipl. iur.

Obrazac za proračun – prijedlog javnosti

Skip to content