Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi

O PROJEKTU

Projekt je smješten u Zadarskoj županiji na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi (Nin (Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Žerava, Poljica-Brig, Zaton), Privlaka (Privlaka, Sabunike) i Vrsi (Vrsi, Mulo, Zukve).

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja 102,1 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice;
 • Mjestimična sanacija vodovodne mreže, ukupno 31,8 km;
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur (26.000 ekvivalent stanovnika, II. stupanj pročišćavanja) s novim podmorskim ispustom;
 • Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda;
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje na području aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na cca 83 % (na novi sustav odvodnje 5.600 priključka će se priključiti 22.300 potrošača  – 5.100 stalnog stanovništva, 8.400 turizam-privatni smještaj, 8.800 privremenog stanovništva-vikendaši)
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • povećanje standarda kvalitete vode Jadranskog mora i čitavog mediteranskog područja
 • zaštita podzemnih voda i priobalnog područja
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST PROJEKTA:

317.776.078 kn

RAZDOBLJE PROJEKTA:

2018 – 2022.

 • Doprinos EU (70.80%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.20%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (HV) (34030397.00%)
  • Jedinice lokalne samouprave (26.66%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 317.776.078 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 224.974.341 kunom bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 92.801.737 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 397.220.098 kuna.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Nina te općina Privlaka i Vrsi.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.

Više informacija: Marko Rončević – stručni suradnik za komunalne poslove, markoroncevic@vrsi.hr

Skip to content