Priključenje na sustav javne odvodnje

kanalizacija

Kako bi započeo postupak priključenja na kanalizaciju potrebno je predati Zahtjev za izradu priključka (sa navedenom potrebnom dokumentacijom). Zahtjevi se predaju na adresu Općine Vrsi, Dr. F. Tuđmana 6, 23235 Vrsi, dostavom putem email-a na opcina@vrsi.hr ili ispunjavanjem web obrasca na stranicama Općine Vrsi.

Svi zaprimljeni zahtjevi će biti proslijeđeni tvrtki/nositelju projekta Vodovod-Vir d.o.o. te će te nakon izrade tehničke dokumentacije Vašeg priključka biti kontaktirani. 


Web obrazac

ZAHTJEV ZA IZRADU
stalnog priključka na sustav javne odvodnje


  Prilog:

  Kopija osobne iskaznice svih vlasnika nekretnine (fizičke osobe) ili Kopija izvatka iz sudskog registra (pravne osobe)
  ( obavezno )
  Maksimalna veličina privitka 10MB, dopušteni formati: gif, png, jpg, jpeg, pdf

  Dodatni prilog (neobavezno)

  Napomena:
  Ukoliko nekretnina ima više vlasnika potrebno je da svi vlasnici predaju zahtjev (podaci za nekretninu sa više vlasnika mogu se dostaviti i na jednom zahtjevu).


  Napomena: S obzirom da se još uvijek izvode radovi na izgradnji kanalizacijske mreže trenutno nije moguće korištenje sustava javne odvodnje, međutim zbog velikog broja priključaka i očekivanja da će sustav javne odvodnje postati funkcionalan oko ljeta 2024. godine započeli smo sa prikupljanjem zahtjeva za izradu kanalizacijskih priključaka.
  Nakon što sustav javne odvodnje postane funkcionalan dati će se obavijest putem medija, te na web stanicama Općine Vrsi, Grada Nina, Općine Privlaka i tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. da korisnici koji imaju izgrađen kućni priključak mogu početi koristiti sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

  Skip to content