Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. godini

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o lokalnim porezima Općine Vrsi

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu


Pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) kojim se regulira i uređuje pravo na pristup informacijama Općina Vrsi ima službenika za informiranje: Marko Rončević

023 360 625

023 359-508

opcina@vrsi.hr

U prilogu ćete naći obrasce za pristup informacijama. Sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj. U suglasnosti sa člankom 6. informacije trebaju biti dostupne svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi.

U nastavku možete naći potrebne dokumente:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Sukladno odredbama gore navedenog zakona Općina Vrsi na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Vrsi na jedan od slijedećih načina:

 • pisanim putem na adresu: Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi
 • putem elektroničke pošte: opcina@vrsi.hr
 • telefonom na broj: 023/360-625
 • telefaksom na broj: 023/359-508

Općina Vrsi ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak).

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 €
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,04 €
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 €
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 €
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 €
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 €
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 € za 64 GB, 19,91 € za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 €
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 €

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti sa ove stranice.


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće 2020 (pdf format) – .csf format

Godišnje izvješće 2019 (pdf format) – .csf format

Godišnje izvješće 2018 (pdf format) – .csf format

Godišnje izvješće 2017 (pdf format)  – .csf format

Godišnje izvješće 2016 (pdf format)  – .csf format