Projekt “Zaželi” ide u realizaciju

Program “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, broj poziva UP.02.1.1.05 projekta kodnog broja UP.02.1.1.0335 naziva “Zaželi” dobro ženama i starijim osobama u nepovoljnom položaju, koji se u okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”. Voditelj projekta Kristian Vukić je održao sastanak s predstavnicom Pučkog otvorenog učilišta Zadar Jagodom Gluščević, predstavnicom Obiteljskog doma “Giovanni” Jasnom Perinić i predstavnicom Doma za starije “Sveta Marta”  Zlatkom Prtenjača u vezi osposobljavanja/edukacije žena koje će biti zaposlene u projektu na području Vrsi i Poljica za verificirani program “Gerontodomaćice”.
Program “Gerontodomaćica” se sastoji od 160 sati, od čega 81 sat prakse bi se odvijao u obiteljskom domu Giovanni i domu za starije Sveta Marta, a ostatak bi imao pohađanje teoretskog dijela.

Skip to content