Ispod se nalaze dokumenti za prostorni plan Općine Vrsi:

Prostorni plan Općine Vrsi

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi


Urbanistički plan uređenja proizvodne (industrijske) zone “Duševića mlin”


Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3)


Objava javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3)


Urbanistički plan uređenja Zone sporta i rekreacije na prostoru Punte Velebit (R1)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone sporta i rekreacije na prostoru Punte Velebit (R1)