Spatial plan

Here are documents for spatial plan of Vrsi Municipality

Spatial plan of Vrsi Municipality

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi


Urbanistički plan uređenja proizvodne (industrijske) zone “Duševića mlin”


Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Vrsi sjever (L, R3)Skip to content