Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Niže se nalaze objavljeni pozivi za savjetovanje s javnošću

Aktivna savjetovanja


Završena savjetovanja

Savjetovanje za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2028. godine

Savjetovanje o prijedlogu Plana proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru u Općini Vrsi

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi

Savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Vrsi

Savjetovanje u postupku imenovanja ulica za naselje Vrsi i Poljica

Savjetovanje u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za razdoblje od 2023. godine – 2029. godine

Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu

Izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini 

Izmjena i dopuna programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini

Prijedlog i izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini 

Prijedlog i izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini

Prijedlog izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Vrsi u 2022. godini

Nacrt prijedloga odluke izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. godini

Nacrt odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Nacrt odluke o lokalnim porezima Općine Vrsi

Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu

Skip to content