Consultation with the public

Here are public invitations for consulting with the public

Active consulting


Closed consulting

Savjetovanje za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2028. godine

Savjetovanje o prijedlogu Plana proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru u Općini Vrsi

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi

Savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Vrsi

Savjetovanje u postupku imenovanja ulica za naselje Vrsi i Poljica

Savjetovanje u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za razdoblje od 2023. godine – 2029. godine

Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu

Izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini 

Izmjena i dopuna programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini

Prijedlog i izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini 

Prijedlog i izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini

Prijedlog izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Vrsi u 2022. godini

Nacrt prijedloga odluke izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. godini

Nacrt odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Nacrt odluke o lokalnim porezima Općine Vrsi

Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu

Skip to content