Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Ovim putem Općina Vrsi obavještava zainteresiranu javnost o Informaciji o stavljanju na javni  uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vrsi.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na  području Općine Vrsi održati će se u razdoblju od 25. svibnja 2018. do 8. lipnja 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Prijedlog Programa u tiskanom obliku dostupan je u prostorijama Općine Vrsi, radnim danom od 08.00 do 12.00 sati.

Javnost može svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi  prijedlog Programa, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge koja se upisuju u knjigu primjedbi moraju biti čitko napisana, uz ime i  prezime, te adresu podnositelja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati i na e-mail: opcina@vrsi.hr ili u  zatvorenoj omotnici na adresu Općine Vrsi, s naznakom “Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vrsi”, najkasnije do završetka  javnog uvida odnosno do 08. lipnja 2018. godine, a moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz  ime i prezime, te adresu podnositelja.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrati će se da su isti suglasni sa izloženim prijedlogom Programa.

Skip to content