Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi, na koje ste pozvani.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana.

Savjetovanje je otvoreno od 23. listopada 2023. do 23. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja:

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)

–          člankom 42., stavka.1.,  točke 2., koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

–          člankom 42. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine te da stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.

–          člankom 26. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Do izmjena Zakona o lokalnim porezima porez na kuće za odmor je iznosio 15,00 kuna po m2 površine.

Ovom odlukom predlaže se povećati porez na kuće za odmor na 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je članak  i članak 29. Statuta Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi 02/21, 07/21) kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi oDluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima u Općini Vrsi te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Odluke o porezima u Općini Vrsi
Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu opcina@vrsi.hr ili poštom na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi.


Skip to content