Savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Vrsi

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa  poreza na dohodak u Općini Vrsi, na koje ste pozvani.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana.

Savjetovanje je otvoreno od 23. listopada 2023. do 23. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja:

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 29. Statuta Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi 02/21, 07/21) kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Pozivamo Vas da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Vrsi

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu opcina@vrsi.hr ili poštom na adresu Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi


Skip to content