Savjetovanje o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru u Općini Vrsi

Vrsi

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru u Općini Vrsi.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim i neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju do 7. prosinca 2023. godineSkip to content