Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za razdoblje od godinu dana koji se drugi puta izrađuje. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Vrsi, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrsi i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrsi. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati i na e-mail: opcina@vrsi.hr ili u  zatvorenoj omotnici na adresu Općine Vrsi, s naznakom “ Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2022. godinu”, najkasnije do završetka savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.03.2022.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Skip to content