Savjetovanje za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2028. godine

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za razdoblje 2024. – 2028. godine

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim i neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju od 17. siječnja do 16. veljače 2024. godine.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanje te plan prijedloga možete pogledati u nastavku:


Izvješće o provedenom savjetovanju za donošenje Plana

Skip to content