Savjetovanje za donošenje prijedloga Plana proračuna za 2024. godinu

coins


Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Plana proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim i neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju do 17. prosinca 2023. godine.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanje te plan prijedloga proračuna možete pogledati u nastavku:

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju za prijedlog Proračuna za 2024. godinu

Radni dio – Plan prijedloga proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio – Plan prijedloga proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio – Plan prijedloga proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu


Skip to content