Provedbeni program Općine Vrsi za razdoblje 2021. – 2025. godine

Strategija razvoja Općine Vrsi do 2020. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Vrsi za razdoblje 2018. – 2023. godine

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine vrsi za 2021. godinu

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vrsi, 2022

grafički prilozi, Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vrsi, 2022

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsi, 2021

grafički prilozi, Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsi, 2021