Suzbijanje komaraca

Obavijest

o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

 

CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar, provodit će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

 

DANA 19.07. na 20.07.2018. godine

 

Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

 

Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja  insekticida.

 

Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.

 

Za sva eventualna pitanja slobodno nam se obratite.

 

 

Ciklon d.o.o.Zadar

Sanitarna zaštita čovjekove okoline

Put Murvice 14, 23 000 Zadar, Hrvatska

tel: +385 023/ 344 000, fax: 023/ 344 001

Skip to content