Veliko srce Vrsi i Poljica – faza II

O PROJEKTU
Projekt je smješten na području Općine Vrsi.
Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:
1) aktivnost upravljanja projektom,
2) aktivnosti vezane uz zapošljavanje i obrazovanje žena u svrhu pružanja pomoći starijima u nepovoljnom položaju,
3) aktivnost promidžbe i vidljivosti.

CILJEVI PROJEKTA:
Cilj projekta je zapošljavanje ugrožene skupine žena za potrebe starijih osoba u nepovoljnom položaju. Projekt ima multiaplikativni učinak koji se manifestira kroz zapošljavanje žena koje će ostvariti dohodak, socijalizirati se, upoznati stanovnike mjesta, osjećati se društveno korisno, zadovoljno, ispunjeno. Na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini učinak će se multiplicirati kroz smanjenje nezaposlenosti, povećanje zadovoljstva građana, povećanje potrošnje itd. Osigurat će se pružanje dugotrajne usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije. Ukupno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci od dana potpisa ugovora. Zaposlit će se 12 pružatelja usluga koji će tijekom 32 mjeseca trajanja pružanja usluge osigurati organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba za minimalno 72 pripadnika ciljne skupine, kojima će jednom mjesečno biti osiguran jedan paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 576.000,00 EUR
RAZDOBLJE PROJEKTA: veljača 2024. – veljača 2027. godine

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA
• Doprinos EU – 100%

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA
Projekt se provodi na području Općine Vrsi

STATUS PROJEKTA: U tijeku.
Više informacija: Voditelj projekta – Kristian Vukić, kristianvukic@vrsi.hr, Koordinator projekta – Anita Predovan Maraš, anitapredovan_maras@vrsi.hr

Skip to content