Here you can find  bus lines for Zadar-Vrsi and Vrsi-Zadar.

Za brzi pronalazak gradskih i prigradskih javnih linija možete koristiti ovu aplikaciju. Aplikacija pomaže za: 

  • Prikaz voznog reda svih gradskih linija
  • Prikaz ruta i stajališta svih gradskih linija
  • Prikaz svih TAXI stajališta u gradu Zadru
  • Prikaz svih parking zona u gradu Zadru sa informacijama o cijenama i načinu plaćanja
  • Prikaz najbližih stajališta i sljedećih linija koje prolaze tim stajalištima
  • Navigacija do željenog odredišta korištenjem gradskog prijevoza
  • Prikaz svih potrebnih informacija za korištenje gradskog prijevoza
  • Notifikacije o planiranim radovima na cesti i neplaniranim zastojima u prometu i kašnjenjima pojedinih autobusa