Izrađena studija razvoja koncepta pametnog sela na području Općine Vrsi

Pametna sela

Na kraju 2020. godine, kao priprema za novu godinu, ali i novo programsko razdoblje korištenja sredstava EU, Općina Vrsi izradila je studiju razvoja koncepta pametnog sela kao pametne sredine življenja. Za izradu studije angažirani su vanjski stručnjaci iz tvrtke Revent Smart d.o.o. Vodeći se načelom participativnosti, u izradi studije sudjelovala je radna skupina koja je zastupala Općinu te je uključeno i lokalno stanovništvo ispunjavanjem javno objavljene ankete u svrhu prikupljanja što konkretnijih informacija o trenutnom stanju te željenoj viziji razvoja Općine Vrsi. 

Definirana područja na kojima će se graditi koncept pametnog sela na području Općine Vrsi su:

(1) turizam s fokusom na povećanje atraktivnosti kulturne baštine primjenom interaktivnih sadržaja, cikloturizam postavljanjem pametnih zaslona i signalizacije i primjenu pametnog sustava upravljanja posjetiteljima, 

(2) poljoprivreda s fokusom na godišnje edukacije lokalnih poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima uvođenja digitalnih alata u proizvodnju, 

(3) javna infrastruktura koja je usmjerena na rekonstrukciju postojeće javne rasvjete sa ugradnjom moderne tehnologije,

(4) javne usluge u čijem fokusu je primjena digitalnih alata u svrhu povećanja transparentnosti, smanjenja papirologije i boljeg upravljanja resursima. Studijom su definirane aktivnosti za navedena područja čija realizacija će doprinijeti stvaranju pametne sredine. 
Krajnji korisnici implementacije svih definiranih mjera su stanovnici Općine Vrsi. Studija je pripremljena na period od 5 godina koji je Općina smatrala realnim za ostvarenje definiranih mjera. 
Studija je sufinancirana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, putem mjere Tehničke pomoći i podmjere 20.2 “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom” u iznosu 70.000 kn. 

Skip to content